Svanegrunden ─ Naturbaseret stormflodssikring

Foto: Det kongelige Akademi

Stormflodssikring af den beboelse, der ligger ved vandet er vigtig. Det er der ikke uenighed om, men hvordan man skal gøre det, er der til gengæld flere meninger om. I København har man valgt en løsning, Lynetteholmen, der både skal sikre mod vandet og give flere boliger. Veronica Civa viser i sit afgangsprojekt som arkitekt, ”Svanegrunden”, at der er en alternativ måde at stormflodssikre på, hvor man bruger en naturbaseret løsning. Det kan man høre i episoden, der er optaget ved åbningen af afgangsudstillingen fra Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, hvor man kan se de projekter, som de studerende har afsluttet deres uddannelse med.

Forslaget fra Veronica Civa prioriterer natur frem for boliger, og det er både natur i vandet og på land. Men hvad så med de boliger, der ikke bliver bygget? Her sætter hun spørgsmålstegn ved, om der ikke findes andre muligheder end at samle befolkningen i København. Økonomien i Veronica Civas projekt er også helt anderledes end den løsning man har valgt.

Udstillingen er åben fra den 24. juni til 18. august 2022.

Svangegrunden
Veronica Civa er billedkunstner, illustrator og arkitekt.