Nabostøj

Nabostøj i lejligheder er ikke et spørgsmål, der kan afgøres med en lydmåler, da der er mange forhold, der afgør, om en lyd bliver opfattet som støj. Boligerne på billedet er ikke en del af undersøgelsen, der bliver omtalt i episoden. Foto: Boligpodcasten.

Man anslår, at op imod 35 % af beboerne i lejligheder er generet af nabostøj. Derfor kan det måske undre, at det er et ret uudforsket emne i Danmark. Antropologen Sandra Lori Petersen er i gang med et forskningsprojekt, der afdækker, hvad nabostøj betyder. Det er nemlig ikke sådan, at man bare kan stille en lydmåler op, og på den måde afgøre, om der er for meget støj. Lydene fra naboerne er nemlig ikke bare ubehagelige, men en del af det samlede lydbillede, der omgiver os. For mange kan det være rart, at vi er omgivet af andre mennesker. Men lydene kan være støj, der trænger ind de steder, hvor vi har lyst til at være privat. Vi kan også blive påtvunget andres private lyde, som vi ikke har lyst til at være en del af. Eller vi kan opdage, at vores private liv bliver tilgængeligt for naboerne.

Et væsentligt spørgsmål er, hvad man kan gøre mod nabostøj. Det er meget udbredt, at nabostøj bliver forstået som noget moralsk: Man skal enten være en bedre nabo og dæmpe sig, eller også skal man blive mere rummelig, så man acceptere lyden af andre. Den forståelse mener Sandra Lori Petersen kan stå i vejen for mere indlysende løsninger.

Forskningsprojektet

Det er et treårigt forskningsprojekt, der primært er udført af Sandra Lori Petersen. Forskningsprojektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania, der også har støttet et supplerende projekt, der hedder ”Sammen om nabostøj” som to videnskabelige assistenter er i gang med. Det handler om at lave workshops, hvor man sammen med nogle beboere prøver at udvikle nogle nye værktøjer. Et af resultaterne af projektet bliver en hvidbog om nabostøj, der har til formål at invitere til videre debat. Det er en publikation, hvor Sandra Lori Petersen har skrevet en af artikler og inviteret en række professionelle, der er i berøring med nabostøjproblemer på forskellige måder, til at bidrage. Hvidbogen kan hentes gratis i en elektronisk form, og kan også bestilles gratis hos Grundejernes Investeringsfond i en trykt udgave.

Medvirkende

Fotograf: Jakob Dall

Sandra Lori Petersen er Ph.d. i antropologi fra Københavns Universitet med en afhandling om fransk radioprogrammer, hvor lytterne kan ringe ind. Hun viste, hvordan radioprogrammerne kunne opfattes som lydlandskaber, der var med til at skabe lytterne relation til programmerne. Hun er ansat som postdoc ved instituttet, hvor hun udfører forskningsprojektet om nabostøj.